علوم و روش آموزش آن به کودکان و نوجوانان

روش های آموزشی علوم

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم شهریور 1393ساعت 10:50  توسط فرخنده پارسا  | 

Making a Speedboat Matchstick

Materials you will need:

Water
A Bowl
Liquid Dish Soap
Wooden
Matchsticks
 
ساخت یک کرجی یا قایق موتوری سریع السیر چوب کبریت

مواد زیر نیاز دارید

آب
ظرفی
صابون مایع

Matchsticks چوبی

Steps : 
1.  Fill a bowl with water and place a few matchsticks on the water.

 

2.  Drop in a small amount of dish soap into the centre of the bowl and watch the matches shoot across the surface of the water like power boats.

1-یک کاسه پر از اب و قرار دادن چندچوب کبریت در آب.

2-رهاکردن یا انداختن  مقداری کمی از مایع ظرفشویی به مرکز کاسه و تماشای بازی شلیک

 چوب کبریت ها در سراسر سطح آب مانند قایق با قدرت.

It works because the soap gives off an oily film that rushes outwards,

 breaking down the surface tension of the water and pushing the matches away.

کار می کند زیرا صابون یک پرده نازک(غشاء )روغنی میدهدسراسیمه به طرف خارج 

از شکستن کشش سطحی آب و هل دادن کبریت ها به فاصله دور.

+ نوشته شده در  جمعه هفتم شهریور 1393ساعت 10:19  توسط فرخنده پارسا  | 

 

First, I will drop a paper clip on the surface of water, and as you may guess it will sink

.
Second, I will put it on the surface very gently, and surprisingly this time it will stay on the surface
!

Then, I will add some soap foam to the surface area near the clip, and you will see what happens to the paper clip

اول، من یک گیره کاغذ بر روی سطح آب رها میکنم، و همچنین شما ممکن است حدس بزنید آن غرق خواهد شد.

دوم، من آن را بر روی سطح  بسیار به آرامی قرارمیدهم، و جای تعجب این زمان آن است که  بر روی سطح باقی بماند! 
  

سپس، من به برخی از فوم صابون به سطح نزدیک به کلیپ اضافه میکنیم، و خواهید دید چه اتفاقی می افتد برای گیره کاغذ!

!

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 10:5  توسط فرخنده پارسا  | 

مطالب قدیمی‌تر